Skip to content

Follow-up mogelijkheden

Onze  verschillende retail-, sales- en managementopleidingen worden gekenmerkt door hun praktische en individuele aanpak. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid bij de trainees en leidt tot een effectieve gedragswijziging op de werkvloer en in de contacten met klanten, medewerkers en collega’s. 

Maximaal resultaat wordt behaald indien de nieuw verworven skills regelmatig worden opgefrist. Kenis & Rommens voorziet hiervoor een aantal follow-up sessies die de opgedane kennis en ervaring verankeren binnen de organisatie.

Dit kan op verschillende manieren:

  • via fysieke opvolgingsdagen op de werkvloer
  • via informatieve opvolgingsfilmpjes die focussen op de belangrijkste aandachtspunten uit de opleidingen; deelnemers kunnen deze online bekijken
  • de filmpjes kunnen eventueel op een eigen Youtube-kanaal of opleidingsplatform worden geplaatst
  • via mobile-first microlearning (i.s.m. onze partner MobieTrain), een effectieve manier om medewerkers op afstand en on-demand te trainen
  • aan de leidinggevenden binnen de organisaties wordt geleerd hoe zij, samen met hun medewerkers, op de meest performante manier met deze opvolgingsmethoden aan de slag kunnen