Skip to content

Uw subsidies

Kenis & Rommens is een door de overheid erkend opleidings- en trainingsbureau. Bedrijven en organisaties die van onze diensten gebruikmaken, kunnen hierdoor in aanmerking komen voor verschillende opleidingssubsidies.

Ervaring leert dat ondernemers vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Wij informeren u graag over de verschillende subsidievormen voor uw interne en externe opleidingsinitiatieven.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waarbij de overheid aan zoveel mogelijk bedrijven financiële steun geeft als zij opleidingen of advies aankopen bij een geregistreerd bureau zoals Kenis & Rommens.
Zij zijn geregistreerd dienstverlener in de pijlers ‘opleiding’ (DV.O243820)
en ‘advies’ (DV. A243821).

Sectorfondsmiddelen

Sectorfondsen ondersteunen vormings- en tewerkstellingsinitiatieven ten voordele van de medewerkers in bepaalde sectoren.
De fondsen voorzien bijvoorbeeld opleidingspremies voor betalende erkende opleidingen.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV),

de opvolger van Betaald Educatief Verlof

Onder bepaalde voorwaarden mogen werknemers afwezig zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen.
Hun loon wordt doorbetaald; de werkgever kan via het Vlaams Opleidingsverlof een forfaitair gedeelte van de loonkost terugbetaald krijgen.

Contacteer ons!